Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
DORSPORT PIOTR SIDOR

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż:

– Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DORSPORT Piotr Sidor, ul. Lutomierska 6/1, 91-058 Łódź.

-Osobą kontaktową w sprawie ochrony danych osobowych jest Piotr Sidor, ul. Lutomierska 6/1, 91-058 Łódź, tel. : 515115386

– Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane są w celu wykonania umowy oraz rozpatrywania ewentualnych roszczeń, w cele realizacji usługi serwisowej

– Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są uprawnieni pracownicy administratora strony oraz pracownicy biura firmy DORSPORT Piotr Sidor, ul. Lutomierska 6/1, 91-058 Łódź

– Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz w przypadku dokonania płatności na rzecz administratora później niż wymagany przepisami prawa podatkowego okres przechowywania dokumentacji

– Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

– Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO

– Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest w pełni dobrowolne, a konsekwencją ich niepodanie będzie niemożność realizacji umowy

– Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania